Logistikos terminų žodynėlis

Kas yra MSDS?

Material Safety Data Sheet, santrumpa MSDS. Medžiagos saugos duomenų lapas - dokumentas, apibūdinantis medžiagos chemines ir fizines savybes, siekiant užtikrinti jos saugų vartojimą, saugojimą bei transportavimą.

Šį dokumentą pateikia gamintojas. Sklandžiam transportavimui bei sandėliavimui užtikrinti MSDS yra rekomenduojamas, o pavojingoms prekėms priskiriamų produktų transportavimas be MSDS yra neįmanomas. Šio dokumento kopijas būtina pateikti visoms įmonėms, dalyvaujančioms transportavimo grandinėje (ekspeditoriai, terminalai, sandėliai, muitinės tarpininkai ir kt.).

Kas yra „dead freight“?

Kas yra „dead freight“?

Terminas "dead freight" naudojamas jūrinių dalinių krovinių pervežimuose. Kai krovinio negalima štabeliuoti, t.y. negalima krauti kitų krovinių ant viršaus, taikomas "dead freight" tarifas ir skaičiuojamas aukštis - 2,68 cm.

Kas yra ADR?

Kas yra ADR?

ADR - Pavojingumo klasė. Jei krovinys yra pavojingas, jis  priklauso vienai iš 9 ADR klasių: 

1 Sprogiosios medžiagos ir  gaminiai
2 Dujos
3 Degiosios skystosios medžiagos
4 Degiosios kietosios medžiagos
5 Oksiduojančios medžiagos
6 Toksiškos medžiagos
7 Radioaktyviosios medžiagos
8 Ėdžiosios medžiagos
9 Kitos pavojingos medžiagos

 

Pavojingumo klasė būna nurodyta krovinio dokumentuose.

Pavojingumo klasė yra vertinama taškais, iki 1000 taškų krovinys yra limited quantity ir jo paėmimui, nėra reikalinga mašina su ADR.
Kroviniai, kurie turi daugiau nei 1000 taškų yra reikalinga mašina, kuri turi specialų leidimą vežti pavojingus krovinius.

 

Kas yra lmd?

Pakrovimo metrai mašinoje.

Kas yra „Krovinio transportavimo sąlygos (Incoterms 2000)“?

Incoterms (angl. international commerce terms) – tai tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygos arba kitaip - tarptautinės taisyklės, numatančios specifines prekių pristatymo sąlygas užsienio prekyboje, jų rinkinys.

Taisyklės jūros ir vidaus vandenų kelių transportu:

FAS (Franko laivas) – pagal šį terminą pardavėjas neapmoka pagrindinio transportavimo išlaidų ir perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kaip prekės yra pristatomos iki laivo krantinėje arba į lichterį nurodytame išsiuntimo uoste. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes iki pirkėjo nurodyto laivo bei sutvarkyti visus muitinius formalumus.

FOB (Franko laivo denis) – pagal šį terminą pardavėjas neapmoka pagrindinio transportavimo išlaidų ir perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kaip prekės yra įkeliamos per laivo bortą nurodytame išsiuntimo uoste. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes į pirkėjo nurodytą laivą ir gauti muitinės leidimą išvežti prekes.

CFR (Kaina ir frachtas) – pagal šį terminą pardavėjas apmoka pagrindinio transportavimo išlaidas ir organizuoja transportavimą bei apmoka transportavimo išlaidas iki nurodyto paskyrimo uosto. Pardavėjas privalo gauti leidimą išvežti prekes.

CIF (Kaina, draudimas ir frachtas) – pagal šį terminą pardavėjas apmoka pagrindinio transportavimo išlaidas ir organizuoja transportavimą bei apmoka transportavimo išlaidas iki nurodyto paskyrimo uosto. Pardavėjas privalo gauti leidimą išvežti prekes bei sidararyti draudimo sutartį.

Taisyklės visoms transporto rūšims:

Išsiuntimas

EXW (Iš įmonės) – pagal šį terminą pardavėjas neapmoka pagrindinio transportavimo išlaidų ir pateikia prekes savo įmonės teritorijoje. Pirkėjui tenka visos išlaidos susijusios su transportavimu, muitinės leidimo gavimu bei eksporto formalumais. Taip minimalizuojama pardavėjo rizika pateikiant prekes.

FCA (Franko transportuotojas) – pagal šį terminą eksportuotojas gavęs muitinės leidimą išvežti prekes, jas perduoda pirkėjo nurodytas transportui paskirtame punkte. Jei prekių perdavimas vyksta pardavėjo patalpose, tai pardavėjas turi ir pakrauti prekes, jei prekių perdavimas vyksta kitur, tada pardavėjas prekes pakrauti neprivalo. Jei pirkėjui reikalinga eksportuotojo pagalba surandant kompromisą su transportuotoju, eksportuotojas tai gali atlikti pirkėjo rizika ir sąskaita.

CPT (Transportavimas apmokėtas iki...) – pagal šį terminą eksportuotojas sumoka frachtą už prekių transportavimą iki nurodytos vietos. Prekių praradimo ar sugadinimo rizika, taip pat papildomi kaštai pereina pirkėjui po to, kai prekės yra pristatomos į nurodytą vietą. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes.

CIP (Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki...) – pagal šį terminą eksportuotojas turi tuos pačius įsipareigojimus kaip ir pagal CPT terminą, tik papildomai privalo apdrausti krovinį nuo rizikos dėl prekių praradimo ar sugadinimo transportavimo metu. Draudimo suma gali būti minimali. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes.

Pristatymas

DAT (Pristatyta į terminalą) – pagal šį terminą eksportuotojas, pristato prekes iki nurodytos vietos. Iki pat pristatymo momento eksportuotojas yra atsakingas už prekes. Savo atsakomybę ir išlaidas už transportą eksportuotojas perleidžia prekių pirkėjui tuo momentu, kai prekės yra paruoštos iškrovimui nurodytoje vietoje. Iškrovimu ir su tuo susijusia rizika rūpinasi pirkėjas. Šiomis sąlygomis pirkėjui taip pat priklauso prekių išmuitinimas, muito, akcizo ir kiti su išmuitinimu susiję mokesčiai.

DAP (Pristatyta į vietą) – pagal šį terminą eksportuotojas prekes savo sąskaita ir atsakomybe prisistato iki sutarto terminalo. Šios sąlygos neįpareigoja eksportuotojo organizuoti ar padengti prekių importo išlaidas. Kai prekės iškraunamos sutartame terminale, visos išlaidos bei rizikos tenka prekių pirkėjui.

DDP (Pristatyta, muitas sumokėtas) – pagal šį terminą eksportuotojas prekes ir įsipareigojimus perduoda importuotojo nurodytoje jo šalies vietoje. Eksportuotojas, gavęs muitinės leidimą įvežti prekes, prisiima prekių pristatymo į nurodytą vietą kaštus, įskaitant įvairius mokėjimus ir rinkliavas, ir riziką. DDP – reiškia maksimalų eksportuotojo įsipareigojimą.

Kas yra „pilnas krovinys“?

Kas yra „pilnas krovinys“? Pilno krovinio (angl. FLT) vežėjai pristato puspriekabę siuntėjui, kuris savo ruožtu ją pilnai užpildo kroviniu vežamu viena kryptimi. Kai priekaba užpildoma, krovinys gabenamas tiesiai į nurodytą vietą. Pilnas krovinys neperkraunamas ir vežamas toje pačioje priekaboje iki pat užsakovo.

Kas yra Intrastato ataskaitos?

Europos Sąjungoje iki 1993 m. pagrindinis užsienio prekybos statistikos informacijos šaltinis taip pat buvo muitinės deklaracijų duomenys. 1993 m. sausio 1 d., susiformavus bendrai Europos Sąjungos rinkai, buvo įdiegta ir nauja duomenų surinkimo sistema, pavadinta Intrastatu. Šios sistemos tikslas yra tiesiogiai iš įmonių rinkti duomenis apie prekybos srautus tarp Europos Sąjungos šalių narių.

Kas yra „negabaritinis krovinys“?

Negabaritinis ar sunkiasvoris krovinys - krovinys, kurio faktiški matmenys ar svoris didesni negu maksimalūs leidžiami dydžiai, nustatyti šalyse, per kurių teritorijas jis vežamas.

Kas yra „dalinis krovinys“?

Kas yra „dalinis krovinys“?

Dalinis krovinys (angl. akronimas LTL) paprastai yra nedidelės apimties ir neužima visos gabenimo erdvės. Keli daliniai kroviniai konsoliduojami į pilnus krovinius ir gabenami iki perkrovimo taško ar logistikos centro. Ten jie perkraunami į kitas priekabas pagal vežimo kryptį. Domina dalinių krovinių gabenimo paslaugos? Apsilankykite puslapyje: dalinių krovinių gabenimo paslaugos.

Narystės ir apdovanojimai
  • AD REM įmonių grupė yra šių asociacijų narė:

    ...
Privalumai
  • AD REM Group konkurenciniai pranašumai

    ...
Kryptys
  • Pagrindiniai krovinių gabenimo būdai ir kryptys

    ...