Kas yra „Krovinio transportavimo sąlygos (Incoterms 2000)“?

Incoterms (angl. international commerce terms) – tai tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygos arba kitaip - tarptautinės taisyklės, numatančios specifines prekių pristatymo sąlygas užsienio prekyboje, jų rinkinys.

Taisyklės jūros ir vidaus vandenų kelių transportu:

FAS (Franko laivas) – pagal šį terminą pardavėjas neapmoka pagrindinio transportavimo išlaidų ir perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kaip prekės yra pristatomos iki laivo krantinėje arba į lichterį nurodytame išsiuntimo uoste. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes iki pirkėjo nurodyto laivo bei sutvarkyti visus muitinius formalumus.

FOB (Franko laivo denis) – pagal šį terminą pardavėjas neapmoka pagrindinio transportavimo išlaidų ir perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kaip prekės yra įkeliamos per laivo bortą nurodytame išsiuntimo uoste. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes į pirkėjo nurodytą laivą ir gauti muitinės leidimą išvežti prekes.

CFR (Kaina ir frachtas) – pagal šį terminą pardavėjas apmoka pagrindinio transportavimo išlaidas ir organizuoja transportavimą bei apmoka transportavimo išlaidas iki nurodyto paskyrimo uosto. Pardavėjas privalo gauti leidimą išvežti prekes.

CIF (Kaina, draudimas ir frachtas) – pagal šį terminą pardavėjas apmoka pagrindinio transportavimo išlaidas ir organizuoja transportavimą bei apmoka transportavimo išlaidas iki nurodyto paskyrimo uosto. Pardavėjas privalo gauti leidimą išvežti prekes bei sidararyti draudimo sutartį.

Taisyklės visoms transporto rūšims:

Išsiuntimas

EXW (Iš įmonės) – pagal šį terminą pardavėjas neapmoka pagrindinio transportavimo išlaidų ir pateikia prekes savo įmonės teritorijoje. Pirkėjui tenka visos išlaidos susijusios su transportavimu, muitinės leidimo gavimu bei eksporto formalumais. Taip minimalizuojama pardavėjo rizika pateikiant prekes.

FCA (Franko transportuotojas) – pagal šį terminą eksportuotojas gavęs muitinės leidimą išvežti prekes, jas perduoda pirkėjo nurodytas transportui paskirtame punkte. Jei prekių perdavimas vyksta pardavėjo patalpose, tai pardavėjas turi ir pakrauti prekes, jei prekių perdavimas vyksta kitur, tada pardavėjas prekes pakrauti neprivalo. Jei pirkėjui reikalinga eksportuotojo pagalba surandant kompromisą su transportuotoju, eksportuotojas tai gali atlikti pirkėjo rizika ir sąskaita.

CPT (Transportavimas apmokėtas iki...) – pagal šį terminą eksportuotojas sumoka frachtą už prekių transportavimą iki nurodytos vietos. Prekių praradimo ar sugadinimo rizika, taip pat papildomi kaštai pereina pirkėjui po to, kai prekės yra pristatomos į nurodytą vietą. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes.

CIP (Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki...) – pagal šį terminą eksportuotojas turi tuos pačius įsipareigojimus kaip ir pagal CPT terminą, tik papildomai privalo apdrausti krovinį nuo rizikos dėl prekių praradimo ar sugadinimo transportavimo metu. Draudimo suma gali būti minimali. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes.

Pristatymas

DAT (Pristatyta į terminalą) – pagal šį terminą eksportuotojas, pristato prekes iki nurodytos vietos. Iki pat pristatymo momento eksportuotojas yra atsakingas už prekes. Savo atsakomybę ir išlaidas už transportą eksportuotojas perleidžia prekių pirkėjui tuo momentu, kai prekės yra paruoštos iškrovimui nurodytoje vietoje. Iškrovimu ir su tuo susijusia rizika rūpinasi pirkėjas. Šiomis sąlygomis pirkėjui taip pat priklauso prekių išmuitinimas, muito, akcizo ir kiti su išmuitinimu susiję mokesčiai.

DAP (Pristatyta į vietą) – pagal šį terminą eksportuotojas prekes savo sąskaita ir atsakomybe prisistato iki sutarto terminalo. Šios sąlygos neįpareigoja eksportuotojo organizuoti ar padengti prekių importo išlaidas. Kai prekės iškraunamos sutartame terminale, visos išlaidos bei rizikos tenka prekių pirkėjui.

DDP (Pristatyta, muitas sumokėtas) – pagal šį terminą eksportuotojas prekes ir įsipareigojimus perduoda importuotojo nurodytoje jo šalies vietoje. Eksportuotojas, gavęs muitinės leidimą įvežti prekes, prisiima prekių pristatymo į nurodytą vietą kaštus, įskaitant įvairius mokėjimus ir rinkliavas, ir riziką. DDP – reiškia maksimalų eksportuotojo įsipareigojimą.

Narystės ir apdovanojimai
  • AD REM įmonių grupė yra šių asociacijų narė:

    ...
Privalumai
  • AD REM Group konkurenciniai pranašumai

    ...
Kryptys
  • Pagrindiniai krovinių gabenimo būdai ir kryptys

    ...