Kas yra MSDS?

Material Safety Data Sheet, santrumpa MSDS. Medžiagos saugos duomenų lapas - dokumentas, apibūdinantis medžiagos chemines ir fizines savybes, siekiant užtikrinti jos saugų vartojimą, saugojimą bei transportavimą.

Šį dokumentą pateikia gamintojas. Sklandžiam transportavimui bei sandėliavimui užtikrinti MSDS yra rekomenduojamas, o pavojingoms prekėms priskiriamų produktų transportavimas be MSDS yra neįmanomas. Šio dokumento kopijas būtina pateikti visoms įmonėms, dalyvaujančioms transportavimo grandinėje (ekspeditoriai, terminalai, sandėliai, muitinės tarpininkai ir kt.).

Narystės ir apdovanojimai
  • AD REM įmonių grupė yra šių asociacijų narė:

    ...
Privalumai
  • AD REM Group konkurenciniai pranašumai

    ...
Kryptys
  • Pagrindiniai krovinių gabenimo būdai ir kryptys

    ...