Kas yra ADR?

Kas yra ADR?

ADR - Pavojingumo klasė. Jei krovinys yra pavojingas, jis  priklauso vienai iš 9 ADR klasių: 

1 Sprogiosios medžiagos ir  gaminiai
2 Dujos
3 Degiosios skystosios medžiagos
4 Degiosios kietosios medžiagos
5 Oksiduojančios medžiagos
6 Toksiškos medžiagos
7 Radioaktyviosios medžiagos
8 Ėdžiosios medžiagos
9 Kitos pavojingos medžiagos

 

Pavojingumo klasė būna nurodyta krovinio dokumentuose.

Pavojingumo klasė yra vertinama taškais, iki 1000 taškų krovinys yra limited quantity ir jo paėmimui, nėra reikalinga mašina su ADR.
Kroviniai, kurie turi daugiau nei 1000 taškų yra reikalinga mašina, kuri turi specialų leidimą vežti pavojingus krovinius.

 

Narystės ir apdovanojimai
  • AD REM įmonių grupė yra šių asociacijų narė:

    ...
Privalumai
  • AD REM Group konkurenciniai pranašumai

    ...
Kryptys
  • Pagrindiniai krovinių gabenimo būdai ir kryptys

    ...