Pavojingų krovinių gabenimas

Pavojingų krovinių gabenimas ir ekspedijavimas – viena iš AD REM TRANSPORT teikiamų paslaugų.

Pagal ADR (Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių gabenimų keliais) yra nustatytos devynios (pagal pavojingumo lygį skiriamos nuo 1 iki 9) pavojaus klasės. Kiekviena pavojaus klasė turi kriterijus, pagal kuriuos pavojingi kroviniai yra priskiriami vienai ar kitai klasei.

Pavojingų krovinių gabenimas ir ekspedijavimas atliekamas kelių transportu, jūrų (vandenų transportu), oro, geležinkelių transportu arba multimodaliniu būdu. Tokių gabenimų metu suplanuojamas maršrutas, vykdoma krovinio judėjimo, perkrovimų kontrolė, atsižvelgiama į temperatūrinį režimą (gali būti gabenama sausame lede), pakavimo reikalavimus ir kt.

Pavojingų krovinių pervežimo metu siūlome specialų draudimą.

Kas yra pavojingi kroviniai ir kokie jų gabenimo ypatumai?

Pavojingais laikomi tokie kroviniai, kuriuos sudaro žmonėms bei gyviems organizmams, aplinkai, turtui pavojingos substancijos ir medžiagos: degios, radioaktyvios, sprogstamosios, ėsdinančios, nuodingos ar ligų išsivystymą sąlygojančios.

Vienas svarbiausių ADR krovinių gabenimą reglamentuojančių teisės aktų yra Pavojingų krovinių vežimo įstatymas. Pavojingų krovinių vežimo reikalavimai turi būti griežtai vykdomi.

Visi pavojingų krovinių gabenimo proceso etapai (kovimas, sandėliavimas, žymėjimas, dokumentacija, gabenimas ir kt.) yra itin griežtai reguliuojami. AD REM TRANSPORT skrupulingai laikosi visų pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių teisės aktų ir užtikrina sėkmingą bei saugų Jūsų pavojingo krovinio pervežimą.

Pavojingi kroviniai (ADR) gali būti gabenami palaidai, pakuotėse arba cisternose.

Pavojingo krovinio žymėjimas – dar vienas reikšmingas aspektas.

Priklausomai nuo konkretaus pavojingo krovinio ir jo gabenimo būdo, gali būti reikalingi tam tikri dokumentai: pavojingų krovinių transporto dokumentas, raštiška instrukcija vairuotojui, transporto priemonės tinkamumo vežti ADR krovinius sertifikatas, vežimo saugos specialisto pažymėjimas, taip pat vairuotojo pažymėjimas, patvirtinantis, jog vairuotojas gali vežti tokį krovinį, ir kiti leidimai bei dokumentai. Tiesa, reikia paminėti Limited Quantity – ADR krovinio kiekį, kurį galima vežti su paprasta mašina, be specialaus ADR pažymėjimo.

Transporto priemonėje, gabenančioje pavojingą krovinį, privalo būti atitinkamas skaičius konkrečių priešgaisrinių priemonių bei kitos reikalaujamos įrangos, pavyzdžiui: ratų atsparų, įspėjamųjų ženklų, įspėjamųjų liemenių, kvėpavimo saugos įtaisų ir kt.
Pavojingų krovinių vežimo paslaugas teikiančioje įmonėje turi būti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas.

Transporto priemonės ženklinimas

Transportas, kuriuo gabenami pavojingi kroviniai, ženklinamas oranžinėmis lentelėmis, skaitmeninėmis oranžinėmis lentelėmis, dideliais pavojaus ženklais ir kitais įspėjamaisiais bei pavojaus ženklais.

Ne tik transportas, gabenantis pavojingą krovinį, turi būti atitinkamai paženklintas, tačiau ir pats krovinys turi turėti atitinkamą žymėjimą: UN numerį, pavojingo krovinio klasę nurodančius ženklus, būtinus dokumentus pavojingiems kroviniams vežti.

Pavojingų krovinių ženklinimas

Pavojingų krovinių ženklinimas

 

 

PAVOJINGŲ KROVINIŲ KLASĖS

 1. Sprogiosios medžiagos ir gaminiai;
 2. Dujos: degios dujos, nedegios ir netoksiškos dujos, toksiškos dujos;
 3. Degiosios skystosios medžiagos;
 4. Degiosios kietosios medžiagos: degiosios kietosios medžiagos, savaime užsiliepsnojančios medžiagos, medžiagos, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degias dujas;
 5. Oksiduojančios medžiagos: oksiduojančios medžiagos, organiniai peroksidai;
 6. Toksiškos medžiagos: nuodingosios medžiagos, dirginančios ir galinčios sukelti infekciją medžiagos;
 7. Radioaktyviosios medžiagos;
 8. Ėsdinančios medžiagos – ėsdinančios ir / arba koroziją sukeliančios medžiagos;
 9. Kitos pavojingos medžiagos.

Ši klasifikacija dar reikšminga ir todėl, kad kiekvienai klasei yra taikomi skirtingi transportavimo, sandėliavimo, taip pat valdymo reikalavimai, priklausomi nuo konkrečių krovinių.

 

 

 

Kodėl verta rinktis AD REM TRANSPORT pavojingų krovinių pervežimo paslaugas?

 • ilgametė patirtis, sukauptos žinios, kompetentinga komanda yra stipriosios mūsų pusės, leidžiančios užtikrinti, kad pavojingų krovinių vežimas bus atsakingas ir profesionalus;
 • pavojingų krovinių pervežimas vykdomas preciziškai laikantis visų reikalavimų, tad užtikrinamas maksimalus saugumas;
 • turime pavojingų krovinių gabenimo taisykles atitinkančias transporto priemones bei reikiamus pažymėjimus turinčius vairuotojus;
 • operatyviai reaguojame į pokyčius ir sėkmingai parenkame itin skubius sprendimus transportavimo eigoje, siekdami apsaugoti krovinį ir užtikrinti žmonių, turto, aplinkos saugumą;
 • skirtingi vežimo būdai garantuoja Jūsų poreikių patenkinimą ir idealų prisitaikymą prie krovinio specifikos.

Domina pavojingų krovinių transportavimas?

Susisiekite su mumis: KONTAKTAIUŽKLAUSOS FORMA

Susisiekite su muitinės tarpininkais: KONTAKTAIUŽKLAUSOS FORMA

 

 

 

Narystės ir apdovanojimai
 • AD REM įmonių grupė yra šių asociacijų narė:

  ...
Privalumai
 • AD REM Group konkurenciniai pranašumai

  ...
Kryptys
 • Pagrindiniai krovinių gabenimo būdai ir kryptys

  ...