Kas yra ADR?

Kas yra ADR?

ADR - Pavojingumo klasė. Jei krovinys yra pavojingas, jis  priklauso vienai iš 9 ADR klasių: 

1 Sprogiosios medžiagos ir  gaminiai
2 Dujos
3 Degiosios skystosios medžiagos
4 Degiosios kietosios medžiagos
5 Oksiduojančios medžiagos
6 Toksiškos medžiagos
7 Radioaktyviosios medžiagos
8 Ėdžiosios medžiagos
9 Kitos pavojingos medžiagos

 

Pavojingumo klasė būna nurodyta krovinio dokumentuose.

Pavojingumo klasė yra vertinama taškais, iki 1000 taškų krovinys yra limited quantity ir jo paėmimui, nėra reikalinga mašina su ADR.
Kroviniai, kurie turi daugiau nei 1000 taškų yra reikalinga mašina, kuri turi specialų leidimą vežti pavojingus krovinius.

 

Membership and awards
  • AD REM Group is a part of the following associations:

    ...
Advantages
  • AD REM Group's competitive advantages

    ...
Directions
  • Main cargo transportation methods and directions

    ...