Savo veikloje AD REM grupės įmonės naudoja tik „žalią“ elektros energiją!

AD REM grupės įmonės, didina savo kaip socialiai atsakingų įmonių indėlį į švaresnę aplinką. Nuo 2016 birželio savo veikloje grupės įmonės naudoja tik „žalią“ elektros energiją. 100 % šios energijos yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI): vėjo energijos, hidroenergijos, saulės energijos, biokuro ir geoterminės energijos.

Narystės ir apdovanojimai
  • AD REM įmonių grupė yra šių asociacijų narė:

    ...
Privalumai
  • AD REM Group konkurenciniai pranašumai

    ...
Kryptys
  • Pagrindiniai krovinių gabenimo būdai ir kryptys

    ...